image description

ASW Journal

Theses from Interdisciplinary Social Sciences (ASW)

helpende-handLisa van Delft – Actief burgerschap wordt in Nederlands beleid steeds vaker aangedragen als oplossing voor sociale vraagstukken. Actieve deelname van burgers aan het publieke domein in de vorm van politieke en sociale participatie kan een positieve bijdrage leveren aan de bevordering van gedeelde opvattingen, het behoud van sociale cohesie in de gemeenschap en voor het verkleinen van de kloof tussen burger en bestuur. In dit onderzoek [ ... ] Read More »

Urban Studies Theses

dorp-staddRozemarijn Houben – Dit onderzoek richt zich op het verhuisgedrag van jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp. Er wordt daarbij gekeken naar de invloed van hun levensloopidealen, om deze vervolgens te koppelen aan eventueel verhuisgedrag. Om de idealen aangaande de levensloop van jongvolwassenen te achterhalen en te doorgronden zijn er zestien semigestructureerde interviews gehouden met jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp in de gemeente Schagen [ ... ] Read More »

Global Youth Theses

Alexandra van Veen Introduction The ideal of a romantic relationship has been the subject of ideological change over time. Only 50 years ago, the average age for getting married was around the age of 20 (Arnett, 2004). Since then, this average age has steadily increased. Since romantic relationships have always played an important role in human life, many scholars have written about this theme. As can be derived [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Bright hairHannah Dol Introduction I have dyed my hair in many colors before. Natural colors such as blonde, brown, black, but also unnatural, bright colors such as pink, red, purple and blue. Since I started dying my hair in these bright colors when I was about sixteen, so about six years ago, it seems to attract much attention. Not just from friends or people that I know, but also [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Caroline-Buchanan1Selma Rijnsburger Als vrouwelijke semitopsporter werd ik me al snel bewust van sekseongelijkheid. Als meisje in de, door mannen gedomineerde, BMX-wereld viel het me al snel op dat er wel degelijk verschillen waren tussen de mannen en de vrouwen. Als het over “de elite” ging, dan ging het over de mannen en op dat sporadische moment dat er een item over BMX-racing te zien was op het NOS [ ... ] Read More »

ASW core courses

DSC_4207Ashley van Heiningen “Hé, wat ben je welbespraakt!” zei de moeder van een klasgenoot op de basisschool tegen mij. Toentertijd zocht ik niets achter deze uitspraak. Waarschijnlijk wist ik niet eens wat ze ermee bedoelde. De twintig-jaar-oude ik windt zich hier echter enorm over op. “Maar jij bent eigenlijk gewoon blank van binnen, joh!” en “jij bent geen néger-neger, als je snapt wat ik bedoel” zei een collega [ ... ] Read More »

ASW core courses

meatball_camp_circustheater_vuilnisman_klikoSies ter Hofstede ‘‘The disposition to admire, and almost to worship, the rich and the powerful, and to despise or, at least, to neglect persons of poor and mean condition is the great and most universal cause of the corruption of our moral sentiments’’ (Smith, 1790) In de Pijp in Amsterdam, woont tegenover mij mijn buurman samen met zijn vrouw in een sociale huurwoning. Zijn baan is vuilnis ophalen, [ ... ] Read More »

ASW core courses

3689-1-mediumAviva Bosma De cijfers liegen er niet om, ook anno 2016 verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen in dezelfde functie. Al bijna 60 jaar wordt erover gesproken, maar het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is er nog steeds, zo blijkt onder andere uit cijfers van het CBS (2014). Het loonverschil is er, maar waar het door wordt veroorzaakt is nog altijd niet duidelijk. Tijdens de opkomst van het [ ... ] Read More »

ASW core courses

Anouk Neureiter di Torréro Het idee om mijn twee beste vriendinnen, in deze blog naar verwezen als Katja en Roos, elkaar te laten ontmoeten was een van mijn beste ideeën ooit. Ik had ze beiden ontmoet op een andere plaats en tijdstip in mijn leven, maar het bleek dat zij het samen ontzettend goed met elkaar konden vinden. Vanaf ons 14e levensjaar vormden we dan ook een hecht [ ... ] Read More »

ASW core courses

AliLucy van Raalte Vroeger als mijn moeder naar haar werk ging en er voor mij weer een o zo geliefde schooldag tegemoet kwam, smeekte ik mijn moeder vaak of ik haar niet even kon vergezellen naar haar werk, aangezien mijn school het toch niet zou merken. Ik gebruikte mijn – in mijn ogen – veelbelovende technieken: de puppyoogjes en het chantagemiddel ‘dan ruim ik vanavond mijn kamer op’. [ ... ] Read More »

ASW core courses

indexElsemieke Tijmstra & Ester van Rooij Introduction “I have eaten meat all my life. When I got older, I noticed that my grandmother did not eat meat when we did. I got curious and asked her why and she told me that she did not like meat because she did not see that piece of meat on her plate, but only a whole cow or a chicken. I was [ ... ] Read More »

Global Health Papers , Global Youth Papers

Illustratie - Daan TielenburgDaan Tielenburg – This research is concerned with experiences and expectations of welfare recipients regarding the recent proposal in several municipalities in the Netherlands to alleviate the conditions that are attached to welfare. Through a theoretical consideration of a basic income and its premises, the case is made to take into account both the principles upon which a policy justifies itself, and the social [ ... ] Read More »

Urban Studies Theses

Illustratie_Benny_HeertjeBenjamin Heertje – In dit interdisciplinaire onderzoek is er gekeken in hoeverre sociale netwerken van invloed zijn op het vluchttraject van bootvluchtelingen. Er zijn hiervoor semigestructureerde interviews afgenomen met vijftien bootvluchtelingen. Er is gekeken naar de gebruikte kapitaalvormen (sociaal, digitaal en financieel) in de verschillende fasen van het vluchttraject. Uit de resultaten blijkt dat informele horizontale bindingen tijdens de preflight-fase van zeer groot belang zijn. Voornamelijk bonding [ ... ] Read More »

Urban Studies Theses

Illustratie_Rosaly_StudulskiRosaly Studulski – Dit onderzoek is een poging om te achterhalen welke voorwaarden van belang zijn voor een sociaal inclusieve, duurzame vorm van stedelijke gebiedsontwikkeling. Het is een zoektocht naar antwoord op de onderzoeksvraag hoe betrokken ecogentrifiers de invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op een proces van ecogentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord ervaren, met behulp van veertien semigestructureerde interviews en een participerende observatie. De resultaten schetsen [ ... ] Read More »

Urban Studies Theses

Illustratie - Quirien Oldenkamp Quirien Oldenkamp – In deze scriptie is onderzoek gedaan naar wat volgens ouders van hoogbegaafde kinderen het belang van passend onderwijs is voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is er onderzocht wat passend onderwijs inhoud voor hoogbegaafde kinderen en of de wet passend onderwijs invloed heeft gehad op het realiseren van passend onderwijs. Aan de hand van zestien semigestructureerde interviews met ouders [ ... ] Read More »

Global Youth Theses

Illustratie - Marijne Scherjon en Lotte Hoes Marijne Scherjon & Lotte Hoes – Dit onderzoek gaat in op de invloed van ‘glocal’ (kleuter)onderwijs op de onderwijskansen van Basarwa kinderen rondom Serowe, Botswana. Dit wordt onderzocht op de kleuterschool Bokopano Kids in Serowe. Door middel van een interdisciplinair onderzoek wordt getracht aan het licht te brengen wat een westerse vorm van kleuteronderwijs dat rekening houdt met de omstandigheden [ ... ] Read More »

Global Youth Theses