image description

ASW Journal

Theses from Interdisciplinary Social Sciences (ASW)

chevy-thumbnailChevy van Dorresteijn Introduction A few times per week I go to the local gym to work out. On the mirror, right above the dumbbells, there is a sign that reads: “If you are too weak to return your weights, please contact the fitness staff and the girls will be happy to assist you”. Even though it is meant as a humoristic way of saying that people should put [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

illustratie-iris-bijmanIris Bijman In dit onderzoek wordt de persoonlijk evaluatie van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke migranten die werkzaam zijn in de raamprostitutie op de Amsterdamse Wallen op narratieve wijze in kaart gebracht. Het arbeidsmigratietraject wordt gezien als het gehele doorlopen migratieproces in relatie tot arbeid dat start voorafgaand aan het vertrek tot na de aankomst in Nederland. De narratives rondom het arbeidsmigratietraject zijn verkregen door middel van Oral History [ ... ] Read More »

Conflict Studies Theses , Urban Studies Theses

1716_image1Catalina Mosquera Rosas Introduction Martin Luther King had a dream: that the world would transform into a world of justice and that people of minority groups would be treated the same as any other citizen. In his speech Dr. King did not mention the environment, as the environment did not hurt him and his people; other people did. At the same time, though, in the 1960s and 1970s, there [ ... ] Read More »

Urban Studies Papers

klassenNina Hosseini In januari 2016 presenteerde Platform Onderwijs2032 een advies met daarin de grootste veranderingen die het Nederlandse onderwijs zou moeten ondergaan om leerlingen beter op te leiden voor de maatschappij van de toekomst. Verschillende onderzoeken, zowel in Nederland als in het buitenland, tonen echter aan dat een succesvolle implementatie van onderwijshervormingen vraagt om draagvlak onder docenten. Met deze kwalitatieve scriptie is daarom onderzocht in hoeverre er draagvlak [ ... ] Read More »

Global Youth Theses

illustratie_sharda_beerthuisSharda Beerthuis Hoewel onderwijs de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en de sleutel vormt tot emancipatie kan het onderwijssysteem tegelijkertijd zorgen voor de reproductie van sociale ongelijkheid en stratificatie, als gevolg van structurele en institutionele belemmeringen. Op de Universiteit van Amsterdam worden verschillen tussen (etnisch) diverse groepen studenten meer en meer besproken. De studenten met een niet-westerse achtergrond [ ... ] Read More »

Global Youth Theses , Urban Studies Theses

helpende-handLisa van Delft – Actief burgerschap wordt in Nederlands beleid steeds vaker aangedragen als oplossing voor sociale vraagstukken. Actieve deelname van burgers aan het publieke domein in de vorm van politieke en sociale participatie kan een positieve bijdrage leveren aan de bevordering van gedeelde opvattingen, het behoud van sociale cohesie in de gemeenschap en voor het verkleinen van de kloof tussen burger en bestuur. In dit onderzoek [ ... ] Read More »

Urban Studies Theses

dorp-staddRozemarijn Houben – Dit onderzoek richt zich op het verhuisgedrag van jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp. Er wordt daarbij gekeken naar de invloed van hun levensloopidealen, om deze vervolgens te koppelen aan eventueel verhuisgedrag. Om de idealen aangaande de levensloop van jongvolwassenen te achterhalen en te doorgronden zijn er zestien semigestructureerde interviews gehouden met jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp in de gemeente Schagen [ ... ] Read More »

Global Youth Theses

Alexandra van Veen Introduction The ideal of a romantic relationship has been the subject of ideological change over time. Only 50 years ago, the average age for getting married was around the age of 20 (Arnett, 2004). Since then, this average age has steadily increased. Since romantic relationships have always played an important role in human life, many scholars have written about this theme. As can be derived [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Bright hairHannah Dol Introduction I have dyed my hair in many colors before. Natural colors such as blonde, brown, black, but also unnatural, bright colors such as pink, red, purple and blue. Since I started dying my hair in these bright colors when I was about sixteen, so about six years ago, it seems to attract much attention. Not just from friends or people that I know, but also [ ... ] Read More »

Global Youth Papers

Caroline-Buchanan1Selma Rijnsburger Als vrouwelijke semitopsporter werd ik me al snel bewust van sekseongelijkheid. Als meisje in de, door mannen gedomineerde, BMX-wereld viel het me al snel op dat er wel degelijk verschillen waren tussen de mannen en de vrouwen. Als het over “de elite” ging, dan ging het over de mannen en op dat sporadische moment dat er een item over BMX-racing te zien was op het NOS [ ... ] Read More »

ASW core courses

DSC_4207Ashley van Heiningen “Hé, wat ben je welbespraakt!” zei de moeder van een klasgenoot op de basisschool tegen mij. Toentertijd zocht ik niets achter deze uitspraak. Waarschijnlijk wist ik niet eens wat ze ermee bedoelde. De twintig-jaar-oude ik windt zich hier echter enorm over op. “Maar jij bent eigenlijk gewoon blank van binnen, joh!” en “jij bent geen néger-neger, als je snapt wat ik bedoel” zei een collega [ ... ] Read More »

ASW core courses

meatball_camp_circustheater_vuilnisman_klikoSies ter Hofstede ‘‘The disposition to admire, and almost to worship, the rich and the powerful, and to despise or, at least, to neglect persons of poor and mean condition is the great and most universal cause of the corruption of our moral sentiments’’ (Smith, 1790) In de Pijp in Amsterdam, woont tegenover mij mijn buurman samen met zijn vrouw in een sociale huurwoning. Zijn baan is vuilnis ophalen, [ ... ] Read More »

ASW core courses

3689-1-mediumAviva Bosma De cijfers liegen er niet om, ook anno 2016 verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen in dezelfde functie. Al bijna 60 jaar wordt erover gesproken, maar het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is er nog steeds, zo blijkt onder andere uit cijfers van het CBS (2014). Het loonverschil is er, maar waar het door wordt veroorzaakt is nog altijd niet duidelijk. Tijdens de opkomst van het [ ... ] Read More »

ASW core courses

Anouk Neureiter di Torréro Het idee om mijn twee beste vriendinnen, in deze blog naar verwezen als Katja en Roos, elkaar te laten ontmoeten was een van mijn beste ideeën ooit. Ik had ze beiden ontmoet op een andere plaats en tijdstip in mijn leven, maar het bleek dat zij het samen ontzettend goed met elkaar konden vinden. Vanaf ons 14e levensjaar vormden we dan ook een hecht [ ... ] Read More »

ASW core courses

AliLucy van Raalte Vroeger als mijn moeder naar haar werk ging en er voor mij weer een o zo geliefde schooldag tegemoet kwam, smeekte ik mijn moeder vaak of ik haar niet even kon vergezellen naar haar werk, aangezien mijn school het toch niet zou merken. Ik gebruikte mijn – in mijn ogen – veelbelovende technieken: de puppyoogjes en het chantagemiddel ‘dan ruim ik vanavond mijn kamer op’. [ ... ] Read More »

ASW core courses

indexElsemieke Tijmstra & Ester van Rooij Introduction “I have eaten meat all my life. When I got older, I noticed that my grandmother did not eat meat when we did. I got curious and asked her why and she told me that she did not like meat because she did not see that piece of meat on her plate, but only a whole cow or a chicken. I was [ ... ] Read More »

Global Health Papers , Global Youth Papers